Vizualizace

přemýšlíme ve 3d

Když SE NEPŘEDSTAVITELNÉ

Stává skutečností...

Vytváříme vizualizace přesně podle Vašich přání, proto Vám nabízíme hned několik variant: fotorealistické, standardní a koncepční.

Pro realizaci 3D vizualizace je nám možné dodat 3D podklady, ale běžně pracujeme s 2D podklady (architektonické studie, výkresové dokumentace, či kresby) s znázorněnými náležitostmi pro konstrukční a materiálové řešení. Vaše nápady a představy o barevné či materiálové kompozici do práce samozřejmě rádi zakomponujeme.

Exteriéry

Popis a ukázka

Vizualizace rodinného domu z exteriéru v přírodě Vizualizace exteriérů vytváříme ve třech různých cenových variantách. Tyto typy se od sebe liší především množstvím detailů v samotné vizualizaci, což má přímý vliv její na časovou náročnost. Jsme schopni Vám dodat fotorealistické vizualizace, s co největším důrazem na zobrazení realističnosti, nebo standardní typ, který je nejžádanější především díky své cenové dostupnosti. Realizujeme i jednoduché koncepční vizualizace, na kterých je vyobrazen pouze samotný objekt bez okolního terénu.
Interiéry

Popis a ukázka

Vizualizace interiéru pro developerský projekt Pro zákazníky, kteří si navrhují budoucí interiér svého objektu, jsou vizualizace velmi důležitou a přínosnou pomůckou. Vizualizace totiž sahají za hranice Vaší představivosti. Kvalita zde začíná na úrovni standardu, ale velmi často vizualizujeme realistické pohledy se spoustou moderních a designových interiérových prvků. V případě Vašich individuálních přání Vám samozřejmě rádi vyhovíme.
360° vizualizace, videa a další..

Popis a ukázka

Vizualizace 360 stupňů - příprava pro virtuální prohlídku Vizualizace interiérů a exteriérů Vám rádi vytvoříme i v podobě 360° pohledu pro prohlížení na webu nebo ve VR brýlích. Mimo vizualizace vytváříme z digitálního modelu také videa, řez modelem, 3D půdorysy a další propagační materiály. Bližší informace k těmto kategoriím Vám rádi zodpovíme na telefonu nebo v emailu.

Historie a budoucnost vizualizací

V architektuře a projektování už proběhlo hodně evolučních i revolučních změn, a každý další krok poskytl firmám vždy velkou konkurenční výhodu. V jaké fázi se nacházíte právě teď Vy?
Dříve byly projekční kanceláře plné kreslících prken a velkoformátových výkresů. Vše se rýsovalo ručně a každá úprava či změna projektu byla pro kresliče noční můrou! Nikdo ale netušil, že za pár desítek let bude vše jinak. S technologickým pokrokem a příchodem počítačů bylo brzy možné využívat CAD softwary k projektování objektů. Rýsování tak migrovalo z dřevěných prken na obrazovky tehdejších stolních počítačů. Ovace byly veliké! Došlo však pouze k záměně pracovního média, které ušetřilo spoustu času a nervů. A i tehdy si projektanti říkali, že už nemůže přijít nic převratnějšího. Byla tu však stále jedna komplikace - architekti a projektanti museli řešit komunikační propast mezi svou vizí narýsované stavby ve 2D a investorem, který často technické výkresy neumí číst.

Na tuto potřebu brzy zareagoval další převrat a v počítačových programech se tak začalo místo rýsování rovnou modelovat. Investor si může díky vizualizacím prohlédnout svůj vysněný dům dříve, než se vůbec kopne do země. Stále se ale pohybujeme na papíru či obrazovce, tedy na úrovni 2D. Před několika lety však přišla na svět nová technologie, která dokáže vytvořit reálný 3D objekt. Pomocí speciálních softwarů můžeme vytvářet digitální modely a odeslat je do 3D tiskárny, která objekty ve velmi krátkém čase dokáže zhmotnit! 3D tisk se od roku 2008 dostal na světovou komerční a průmyslovou úroveň. Tato technologie letí raketovou rychlostí vpřed a rozšiřuje se do všech průmyslových odvětví.
A co bude ten další krok? 3D tiskem rozvoj v architektuře a projektování určitě neskončí! Dnes už si například hrajeme s myšlenkou hologramů a virtuální reality. Nevěříte? Tak se nechte překvapit...

Tento web používá cookies k dosažení potřebné funkcionality. Dalším jeho použitím s tímto souhlasíte.